kestävä nokia älypuhelin Oppilaskunta

matikka yo 2018 kevät Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan yläasteen ja lukion oppilaista koostuvan hallituksen, joka edustaa oppilaita heitä koskevissa asioissa. Jokaiselta luokalta on lisäksi nimetty luottamusoppilaat, jotka toimivat viestinviejinä luokkansa ja oppilaskunnan hallituksen välillä. Oppilaskunta tekee koulua viihtyisämmäksi oppilaiden näkökulmasta ja lisää oppilaiden osallisuutta koulun arjessa sekä itseään koskevissa asioissa ja päätöksissä.

gustave flaubert un coeur simple texte intégral Oppilaskunnan ohjaajina toimivat opinto-ohjaaja lapsiystävällinen ravintola tallinna Tuomo Sutinen.

günstige ferienwohnungen bodensee deutschland Tukioppilaat

lasse järvi defiant ones Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteen arkeen liittyvät tiiviisti tukioppilaat sekä heidän toimintansa. Tukioppilaiden ensisijaisena tehtävänä on 7.-luokkalaisten ”kummeina” toimiminen, ryhmäytymisen tukeminen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. Tukioppilaat auttavat uusien oppilaiden tutustumisessa ja totuttelussa Pohjois-Haagan yhteiskoulun arkeen ja opiskeluun.

respecta oulu kengät Keskeisimpiä tukioppilastoiminnan muotoja ovat:

  • yläasteoppilaiden vastaanottaminen sekä tutustuttaminen kouluun
  • läsnäolo koulun käytävillä ja pihalla
  • osallistuminen 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivän suunnitteluun ja toteutukseen 
  • oppituntien pitäminen (aiheina mm. tutustuminen, koulukiusaaminen)
  • luotettavana keskustelukumppanina toimiminen
  • erilaisten tapahtumien/tempausten järjestäminen (esim. seiskojen pikkujoulut)

leikit lasten synttäreille Tukioppilaina toimivat 9. luokan oppilaat ja heidät valitaan kouluumme erillisen hakuprosessin kautta. Tukioppilastoimintaa käydään esittelemässä 8. luokissa maalis-huhtikuun aikana, jolloin halukkaille jaetaan hakemuslomake ja annetaan tietoa hakuprosessista. Koulun johtoryhmä vahvistaa uudet tukioppilaat. Valituille järjestetään kattava tukioppilaskoulutus toukokuun aikana. Tukioppilaan luottamustehtävässä toimimisesta saa virallisen todistuksen.

blacksmith marvel español Tukioppilastoiminnan vastuuhenkilöinä Pohjois-Haagan yhteiskoulussa toimivat opinto-ohjaaja væghængt puslebord tilbud Tuomo Sutinen.